اکثر ما ایرانیان امروزه با این سوال بارها برخورد کردیم یا حتی سوال خود ما نیز بوده است که آیا این لباس جنس ترک است یا ایرانی؟ این ذهنیت تا حدی پیش رفته که وقتی برای خرید پوشاک به بازار ...

بدون شک پوشاک، صنعتی است که به تنهایی دارای همه مزیتهای موجود در سایر صنایع است. مزیت های اقتصادی صنعت پوشاک شامل ایجاد ارزش افزوده بالا، ارز آوری، اشتغال‌زایی. پوشاک به غیر از بعد اقتصادی، در زمینه فرهنگی نیز تاثیر ...