انتخاب لباس متناسب با رنگ پوست مان بخورد همیشه جزو دغدغه هایی است که هنگام خرید لباس به سراغمان می آید. رنگ پوست افراد از تن گرم مثل زرد یا زیتونی تا تن سرد مثل صورتی یا سفید مهتابی متفاوت ...