چگونه دامن بلند بپوشیم؟ به طور کلی با دو روش مشخص و همیشگی می توان از دامن بلند استفاده کرد. اولین روش قطعا سبک بوهو یعنی لباس های گشاد ورنگارنگ است که در آن دامن بلند، یکی از پوشش های ...

اگر آدم خلاقی هستید و استایلی که دارید خلاقانه است با مطالعه این مقاله نکات جالبی رو در مورد خودتون و پوشش تون خواهید فهمید. شما دارای شخصیتی با ظاهر و استایل خلاقانه هستید ! شخصیتی با ظاهر و استایل ...

اگر شما دارای شخصیتی با استایل مدگرا هستید! شخصیتی با استایل مدگرا داشتن بدین معناست که شما عاشق پوشیدن آخرین مد روز هستید. اکثرا هم یک تیپ خیلی خوب برای خودتان میسازید. استایل شما کاملا به روز و بدون هیچ ...