شلوار جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه پوشاک با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت ...

بدون شک پوشاک، صنعتی است که به تنهایی دارای همه مزیتهای موجود در سایر صنایع است. مزیت های اقتصادی صنعت پوشاک شامل ایجاد ارزش افزوده بالا، ارز آوری، اشتغال‌زایی. پوشاک به غیر از بعد اقتصادی، در زمینه فرهنگی نیز تاثیر ...