صرفه جویی در خرید لباس یکی از نکات ضروری در اقتصاد خانوار است و سالانه خانواده‌ها مبالغ زیادی را خرج خرید پوشاک می‌کنند. صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه خانوار و کمک به اقتصاد خانواده داشته باشد، ...

امروز که در دنیای قانون ها و اصول زندگی میکنیم، بهتر است سری هم بزنیم به قوانین و اصول دنیای مد و استایل با قواعد آراستگی و خوش پوشی آشنا شویم. و حتی از آنها عبور کنیم و در قوانین جدید ...